Jdi na obsah Jdi na menu
 


Červnové zprávičky

24. 5. 2016

Vážení a milí čtenáři, na začátek "zpráv z Oázy" se moc ráda vracím ještě o měsíc nazpět, a to do posledního dubnového týdne.

    Poslední čtvrtek v měsíci patří v Oáze již pravidelně setkání z cyklu Lidický senior. V dubnu přijal naše pozvání ředitel Památníku Lidice – JUDr. Milouš Červencl. A setkání to bylo velmi vydařené. Neslo se v přátelské, pohodové a příjemně sousedské (neb PL pro nás bezpochyby sousedem je) atmosféře. Pan ředitel potvrdil pověst dobrého vypravěče, který všechny přítomné zaujal nejen zajímavými příběhy, ale i svou bezprostředností, otevřeností, upřímností a ochotou vyjádřit se ke všem diskutovaným tématům. JUDr. Červencl do své funkce v Památníku Lidice nastoupil před 11 lety, 9.5. 2005. Za tu již poměrně dlouhou dobu jsme si my lidičtí mohli docela dobře udělat obrázek o jeho práci v PL. Nicméně setkání v Oáze bylo příležitostí, jak pana ředitele poznat i z jiné stránky. Pan ředitel se ve svém vyprávění vrátil do dětství a postupně nás provedl mnoha milníky svého života. Dozvěděli jsme se, jak se od práce v severočeských dolech po sametové revoluci postupně vypracoval až k prestižním funkcím ve významných československých podnicích, kde získal potřebný nadhled nejen nad ekonomikou, hospodářstvím, průmyslem a politikou, ale právě i kulturou. Podělil se s námi o pikantní historku, jak shodou osudových náhod nechtěně figuroval u rozpadu Československa. Jelikož se z titulu svých funkcí během života setkával s řadou významných i vlivných osobností, pobavil nás i popisem několika humorných situací, které s nimi zažil.

    Nemalá část besedy byla pochopitelně věnována období jeho ředitelování v PL. JUDr. Červencl připomněl a vyzdvihl nelehkou práci Ing. Marie Tělupilové, které se v roli ředitelky podařilo během krátké doby z Památníku Lidice vybudovat moderní a dobře fungující instituci. A bylo radostí i ctí na tuto práci navázat. Zavzpomínali jsme společně i na Přemysla Veverku, který s panem ředitelem jakožto spisovatel spolupracoval a tohoto našeho setkání v Oáze se bohužel nedožil.

    Posluchači besedy se trochu blíže seznámili s fungováním PL a nahlédli pod pokličku provozu PL – všem se tak potvrdilo, že za vším, co PL organizuje a dělá, je velká spousta práce, kterou musí zaměstnanci často v ne úplně jednoduchých podmínkách odvést. Sám pan ředitel to zhodnotil slovy: „Nejsložitější ředitelský život na mě čekal v Lidicích. Stokrát jsem litoval, stokrát jsem nespal, ale byla to ta nejhezčí práce, kterou jsem dělal“.

    Dovoluji si tvrdit, že se podařilo naplnit hlavní cíl besedy - měli jsme možnost pana doktora Červencla poznat jako člověka, který něco dokázal a má ostatním co říci, ale zároveň neztrácí smysl pro realitu, humor a lidské porozumění. Na přítomné tak udělal dojem nejen jako profesionál, ale i jako člověk. Jelikož se blížil den narozenin pana ředitele, tak se závěrečným potleskem všichni vyjádřili srdečné přání všeho nejlepšího a hodně dalších úspěchů v osobním i profesním životě.

    Setkání přineslo mnoho obohacujících myšlenek a vyvolalo v nás příjemné pocity - prožili jsme společně krásné odpoledne. A o to jde v cyklu Lidický senior především.

    V červnu je v Lidicích každým rokem nabitý program. Probíhá zde řada akcí spojených s výročím vyhlazení obce. My jsme letos v nabídce trošku skromnější, ale myslím si, že i tak můžete v Oáze najít zajímavé aktivity. Především opět upozorňuji na poslední čtvrtek v měsíci.

Přeji Vám všem krásný předprázdninový měsíc.

Michaela Indráková a Jiří Černý